Wednesday, February 15, 2023

TUNG HOÀNH GIA YÊU THƯƠNG TẶNG THEMPHACO
BÀ THÔNG- PHƯƠNG ĐÔNG NHIỆM MÀU BÀ nắm phương thuốc gia truyền THÔNG thì bất thống, trăm miền nổi danh PHƯƠNG trời hửng nắng, mây xanh ĐÔNG qua, xuân tới, gió lành, cờ bay NHIỆM kỳ nghìn tỷ từ đây MÀU xanh thảo dược, tung bay toàn cầu THEMPHACO vượt lên đầu 

CUỘC ĐỜI ĐỔI MỚI, DÂN GIÀU, ẤM NO! 

Share This

No comments:

Post a Comment