Wednesday, February 15, 2023

TUNG HOÀNH GIA YÊU THƯƠNG TẶNG ĐÔNG DƯỢC NỮ HOÀNG

NỮ HOÀNG- GIÀNH LẠI NGAI VÀNG 

NỮ nhi kiệt xuất anh hùng

HOÀNG gia chỉ bảo, vẫy vùng dựng xây

GIÀNH lấy giang sơn, trời mây

LẠI thêm tình cảm, ngất ngây lòng người

NGAI vua- Thuận ngự mỉm cười 

VÀNG trao khắp chốn, muôn người về đây!

Share This

No comments:

Post a Comment