Monday, April 26, 2021

ĐẠI BÀNG- MANG CẢ KHO VÀNG ĐẾN NHÀ BẠN

 



MANG lại cuộc sống an toàn

CẢ bầu máu nóng, nhẹ nhàng bay cao

KHO tàng trí tuệ lớn lao

VÀNG, tiền, hạnh phúc, ước ao đều thành!

ĐẾN gia nhập, vào thật nhanh

NHÀ nhà no đủ, an lành, bình yên

BẠN VÀO LÀ SƯỚNG NHƯ TIÊN!

Người tạo giá trị: Bùi Xuân Hiếu
Sứ mệnh: Tạo Ra Các Học Trò Toả Sáng🌟
Share This

No comments:

Post a Comment