Tuesday, February 25, 2020

TẶNG CÔNG TY CP LỤC ANH GIA - TĐL THỨC ĂN VŨ TRỤ MIỀN NAM”

THỨC cùng tri kỷ đêm nay
ĂN uống tẩm bổ, hăng say giúp đời!
VŨ như rồng cuộn, hổ ngồi
TRỤ tấn vững chắc và rồi tiến lên!
LỤC đại anh hùng gọi tên
ANH tài nữ hiệp, vang rền gần xa
GIA đình sứ mệnh quốc gia
TOÀN DÂN KHOẺ MẠNH, NHÀ NHÀ ẤM NO!


Share This

1 comment: