Monday, May 6, 2019

DẦU GỘI HƯƠNG THẢO - BHT SAU 48 TIẾNG, VẪN CÒN THƠM NGUYÊN!

DẦU từ bồ kết cổ truyền
GỘI: mềm, mát, mượt, ưu phiền biến tan
HƯƠNG xưa- tình cảm chứa chan
THẢO thơm, mẹ gội- an toàn cho con
BHT dùng là ngon
SAU 48 TIẾNG, VẪN CÒN THƠM NGUYÊN!


CULTURAL VALUE BHT INTERNATIONAL: 7C

1. CHẤT LƯỢNG đặt lên hàng đầu
2. CHỦ ĐỘNG đáp ứng nhu cầu người dân 
3. CHUYÊN NGHIỆP phục vụ ân cần
4. CÁCH TÂN cải tiến nhiều phần, nhiều nơi
5. CAM KẾT mọi lúc bạn ơi
6. CHIA SẺ giúp đỡ, cuộc đời nở hoa
7. CẢM ƠN bạn hữu gần xa!

Share This

No comments:

Post a Comment