Saturday, September 15, 2018

THỜI ĐẠI HOÀNG KIM GOLDEN AGE TOẢ MUÔN NƠI!


THỜI thế khởi tạo anh hùng 

ĐẠI trí thiên hạ, vẫy vùng dựng xây 

HOÀNG gia phủ bóng đức dầy 

KIM tiền thoả sức, chung tay giúp đời 

GOLDEN AGE TOẢ MUÔN NƠI!

Image result for Mrs Thuá»·, Barishidi, Golden Age

Related image
Image result for Barishidi, Golden Age
Related image
Image result for Barishidi, Golden Age
Share This

No comments:

Post a Comment