Tuesday, July 24, 2018

BÁN HÀNG TRƯỚC CÔNG CHÚNG


BÁN tất mọi thứ trên đời
HÀNG nào cũng chiến, xin mời vào đây!
TRƯỚC là từ cỏ đến cây
CÔNG sức trải nghiệm đến ngày tung ra
CHÚNG ta cùng tới học nha!
Share This

No comments:

Post a Comment