Saturday, March 3, 2018

CÂU TỤC NGỮ CỦA BÙI XUÂN HIẾU

CÂU TỤC NGỮ CỦA BÙI XUÂN HIẾU

"Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ"Share This

No comments:

Post a Comment